Necrologi 

Giacomo Ghisoni

Giacomo Ghisoni

N. 30/04/1929
14/04/2021

Gropparello (Piacenza)

ESEQUIE

I saluti per Giacomo

Lascia il tuo saluto